06 Σεπτεμβρίου 2011

Η πορεία κατάθεσης των δικαιολογιτικών.

Συνάδελφοι, η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την προκήρυξη Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης κυλάει ομαλά σε όλη την χώρα και μέχρι αυτή την ώρα 1650 περίπου αιτήσεις συμβασιούχων πυροσβεστών και ιδιωτών έχουν καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όσοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα στην συμπλήρωση της αίτησης βοηθούνται από τους μόνιμους συναδέλφους που έχουν επιφορτιστεί για την συγκεκριμένη περίπτωση.
Η διαδικασία είναι ενθαρρυντική ως προς την προσδοκία ανακοίνωσης των πρώτων αποτελεσμάτων (πρώτος πίνακας) αφού με το που καταθέτετε την αίτηση σας αμέσως μόνιμος συνάδελφος την περνά ηλεκτρονικά στο Σύστημα του Σώματος και αυτομάτως υπολογίζονται και τα μόρια του καθενός.
Ας ελπίσουμε μέχρι τέλος να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία.

Η φωτογραφία συνάδελφοι είναι κοντά στο να γίνει πραγματικότητα !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777