13 Σεπτεμβρίου 2011

H πορεία των δικαιολογιτικών για την προκήρυξη Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Μέχρι πριν από μια ώρα και από την έναρξη της συλλογής των δικαιολογητικών στις 5 Σεπτεμβρίου, για την προκήρυξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους και έχουν περαστεί στους υπολογιστές, 7.905 συμβασιούχοι πυροσβέστες και πολίτες - ιδιώτες.
Η διαδικασία συνεχίζεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777