18 Νοεμβρίου 2011

Στον προϋπολογισμό του 2012 και οι Πυροσβέστες 5ετούς Υποχρέωσης αλλά και "εποχικοί" Πυροσβέστες...

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Οι πιστώσεις του υπουργείου θα καλύψουν κατά κύριο λόγο δαπάνες που αφορούν:

• τη μισθοδοσία του ένστολου αστυνομικού, πυροσβεστικού και λιμενικού προσωπικού, καθώς και
του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου,
• τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου και νυχτερινής απασχόλησης,
• τη χορήγηση της αποζημίωσης για πεζή περιπολία,

τις αποδοχές των εποχικών πυροσβεστών και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος,

• τη σίτιση των προσωρινά κρατούμενων στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και στις μονάδες
πρώτης υποδοχής, σε εναρμόνιση με τις διεθνώς επικρατούσες συνθήκες,
• τις υποχρεωτικές εισφορές-επιχορηγήσεις σε διεθνείς οργανισμούς,
• την παροχή υπηρεσιών από τον ΟΤΕ προς το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για τη λει-
τουργία των συστημάτων παράκτιας ασφάλειας,
• τις λοιπές λειτουργικού χαρακτήρα δαπάνες, και
• την πολιτική ασύλου και πρώτης υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΔΩ

Σ.Δ: Το κομμάτι του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που αναφέρω παραπάνω βρίσκετε στην σελίδα 74 του κειμένου της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών.
Σαφέστατα αναφέρει την πρόσληψη Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης αλλά και την πρόσληψη Συμβασιούχων Πυροσβεστών για το έτος 2012.
Πέρα από κάθε άλλη φορά πρέπει οι προτάσεις μας που διατυπώθηκαν μέσω της ερώτησης στην Βουλή να προωθηθούν (τροποποίηση του Π.Δ 121/2007 για άλλα 5 χρόνια και του 3938/2011 παρ. 3α). Οι λόγοι είναι πιστεύω κατανοητοί για τον καθέναν μας πλέον.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777