19 Νοεμβρίου 2011

ΒΓΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Π.Σ (Η Δ/ΓΗ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 5ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΓΗ)

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777