26 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει το Ν.Σ.Κ για την Στρατιωτική Ικανότητα στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Οπως ας ενημέρωσαν πριν από λίγη ώρα την Πέμπτη 3 Μαϊου 2012 συνεδριάζει η ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την Στρατιωτική Ικανότητα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Ένα θέμα που προέκυψε μετά από 3 Εισαγγελικές παρεμβάσεις για την μη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης που έθετε ο Ν. 3938/2011 μέσω το Π.Δ 19/2006 και η προκήρυξη και η Υ.Α. για τους Π.Π.Υ.
Μετά τις εισαγγελικές παρεμβάσεις το θέμα παραπέμφθηκε από το Αρχηγείο του Π.Σ για γνωμοδότηση σε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το οποίο αποφάνθηκε υπέρ με 4-3.
Η οριακή όμως αυτή απόφαση για ένα τόσο σοβαρό θέμα όχι μόνο για το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και για τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, μεταβιβάστηκε στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ τ
ου Ν.Σ.Κ η οποία και συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα στις 3 Μαΐου.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777