22 Ιουνίου 2012

Το τετράεδρο της Φωτιάς.

Θεωρώντας γνωστό το «τρίγωνο της φωτιάς», δηλαδή τους αναγκαίους τρεις παράγοντες για να υπάρξει και για να διατηρηθεί φωτιά «καύσιμη ύλη – οξυγόνο – θερμοκρασία» ένα βήμα πιο πέρα βρίσκεται το «τετράεδρο της φωτιάς». Δηλαδή στην «κοινή» φωτιά προστίθεται και η «αλυσιδωτή χημική αντίδραση».

Τι είναι η αλυσιδωτή χημική αντίδραση; Η σκέψη για τις αλυσιδωτές χημικές αντιδράσεις είναι του Γερμανού χημικού Max Bodenstein, το 1913: «όταν δύο μόρια αντιδρούν μεταξύ τους πέραν του τελικού σταθερού νέου μορίου παράγονται και κάποια άλλα μόρια, ασταθή, τα οποία μπορεί επίσης να αντιδράσουν με την αρχική ουσία και να δημιουργήσουν νέα ασταθή μόρια και ούτω καθεξής». Πολύ απλά βρισκόμαστε ένα βηματάκι πίσω από την πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, η έρευνα για την οποία αρχίζει το 1933. (εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το νετρόνιο)

Η καύση είναι μια γρήγορη οξείδωση, μία χημική διαδικασία που παράγοντας θερμότητα (και φως) συνεχίζει τη ύπαρξή της. Προϋποθέσεις για την αρχή της είναι να υπάρχει ικανή ποσότητα οξυγόνου και έκθεση των προς καύση υλικών σε ενεργή φλόγα ή σε θερμοκρασία αυτανάφλεξης (flash point).

Σε φωτιές Κλάσης «D» (δηλαδή όταν εμπλέκονται μέταλλα όπως το νάτριο, το τιτάνιο, το μαγνήσιο, το κάλιο, το ουράνιο, το λίθιο, το πλουτώνιο, το ασβέστιο, κλπ) η παραγόμενη θερμότητα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη και αντίστοιχα η ταχύτητα μετάδοσής της.

Τα μέταλλα αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα με το νερό παρά με το οξυγόνο με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται περισσότερη ενέργεια, συνεπώς όταν επιχειρήσουμε πυρόσβεση με νερό στη καλή περίπτωση έχουμε μεγάλη – απότομη άνοδο της θερμοκρασία της φωτιάς και στη χειρότερη να έχουμε «έκρηξη ατμού» ή «αλληλεπίδραση καυσίμου – ψυκτικού» δηλαδή βίαιο βρασμό του νερού με μετατροπή του σε ατμό.

Διαβάστε το ενδιαφέρον εκπαιδευτικό άρθρο στο Fire.gr

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777