18 Ιουνίου 2012

Στραβά και Ανάποδα με το Καλημέρα σας στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες !!!

Συνάδελφοι,
έχει προκύψει ένα θέμα σε ορισμένες μόνο υπηρεσίες αρκετά "πονηρό" και καθ' όλα ύποπτο και κατά πάσα πιθανότητα ΠΑΡΑΝΟΜΟ !
Αφορά την "απομάκρυνση" ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ που έχουν αλλαγμένη την Στρατιωτική τους Ικανότητα.
Το Π.Δ. 124/2003 όπως αυτό τροποποίηθηκε με το Π.Δ 121/2007 που αφορά τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, στα κριτήρια ΚΑΤΑΤΑΞΗ δεν αναφέρετε ΠΟΥΘΕΝΑ ως κόλλημα πρόσληψης, ΟΠΟΙΑ και να ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ !!!

Σε κάποιες υπηρεσίες λοιπόν δίνουν στους συναδέφλους να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν απολυθεί ως ικανοί Ι1 και δεν έχουν αλλάξει μετέπειτα την στρατιωτική τους ικανότητα.
Όποιος δεν την υπογράφει ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ (;) !!!!

Οι Διοικητές που προσφεύγουν στο μέτρο αυτό επικαλούνται στην δ/γη 34149. οικ. Φ300.16/15-6-2012 στην οποία γίνεται αναφορά στον Ν. 4029/2011 "Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις".
Ο Νόμος αυτός όμως στα άρθρα 33 και 34 που αφορούν στο Π.Σ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΧΟΥΣ _- ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ αλλά ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ οπότε η κίνηση αυτή είναι καθ όλα ΑΤΟΠΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ !!!
Ν. 4029_2011
Δύο τινά συμβαίνουν λοιπόν:

1ο ότι έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής στη δ/γη
και το Αρχηγείο πρέπει να δώσει ΑΜΜΕΣΑ τις απαραίτητες διευκρινήσεις ώστε να επανέλθουν στην υπηρεσία τους όσοι συνάδελφοι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες ΚΑΚΩΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ αυτές τις ημέρες.
2ο Ότι ήταν ένα μέσο για να απομακρύνουν - κόψουν συναδέλφους οπότε εγείρονται πολλά και διάφορα θέματα.


Τίθεται όμως και ένα άλλο ΜΕΓΑΛΟ ερώτημα:


* Πως απομακρύνεις κάποιον που τα κριτήρια πρόσληψής του είναι ξεκάθαρα και καλύπτετε στο να εργασθεί ως εποχικός πυροσβέστης και την ίδια ώρα ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ, Π.Δ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ καθώς και ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που μιλούν ξεκάθαρα για το θέμα της Στρατιωτικής Ικανότητας ;;;;

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777