10 Ιανουαρίου 2013

Γνωμοδοτικό Σημείωμα δυνατότητας εγγραφής Π.Π.Υ. ως μελών στις Ε.Υ.Π.Σ. (μέλη της ΠΟΕΥΠΣ)

ΠΗΓΗ: Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ


Σ.Δ: " ...παρέπεται το συμπέρασμα ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν, εφόσον το ζητήσουν και πληρούν τις προϋποθέσεις και όρους ενός εκάστου καταστατικού, σε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος μέλος της ΠΟΕΥΠΣ δεδομένου ότι: 
α) Η συνδέουσα αυτούς με τον εργοδότη (Δημόσιο) σχέση είναι δημοσίου δικαίου. 
β) Ρητώς υπάγονται στην έννοια του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εξελίξεις λοιπόν είναι ραγδαίες σε όλους τους τομείς.

Από το έγγραφο αυτό αναγνωρίζετε σαφώς πως  η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ ως μοναδική Δευτεροβάθμια Οργάνωση, δηλαδή Ομοσπονδία, στο Πυροσβεστικό Σώμα που καλύπτει ΟΛΟ το Πυροσβεστικό Προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, μπορεί μέσω των πρωτοβάθμιων Ενώσεων της (Ε.Υ.Π.Σ.) να εγγράψει στους κόλπους της Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ή πρωτοβάθμια Σωματεία  Π.Π.Υ (μόνο Π.Π.Υ και όχι σωματεία που εγγράφουν "και συμβασιούχους" πυροσβέστες, λόγο ότι οι δεύτεροι εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και δεν ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ αλλά στην ΓΣΕΕ). 
Αυτό το γνωμοδοτικό σημείωμα ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο για το πια Δευτεροβάθμια Οργάνωση - Ομοσπονδία μπορεί να είναι εκπρόσωπος ΟΛΩΝ των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, "το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
α) Πυροσβεστικό Προσωπικό 
β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης 
γ) Πολιτικό Προσωπικό" 

Ν. 354/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4058/2012 !!!

Συμπέρασμα:  Η Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. και όχι ΠΟΠΥΔ -δεν υπάρχει πουθενά τέτοια συνδικαλιστική οργάνωση και δυστυχώς πάλι ψέμματα λεγόταν σε όλους μας έναν χρόνο τώρα, τελευταία τροποποίηση στο καταστατικό της έγινε το 2009 και όχι το 2012 όπως ψευδώς διέδιδαν- ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΥΤΕ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ, ώστε μαζί με τους συμβασιούχους να έχει ως μέλη της και πενταετείς πυροσβέστες !!!

Κάποιοι τα έλεγαν και δυστυχώς δεν τα ακούγατε !

Συνάδελφοι,
όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε το μέχρι τώρα εργασιακό και συνδικαλιστικό τοπίο στο Πυροσβεστικό Σώμα προς το καλύτερο, και όσοι εργάζονται μόνιμα σε αυτό αλλά και όσοι εργάζονται ως συμβασιούχοι !

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777