16 Φεβρουαρίου 2013

Αναδιοργάνωση Π.Σ: Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, 6 μήνες Πυροσβέστες, 6 μήνες στα Δάση !!!!


6 μήνες λοιπόν πυροσβέστες (αντιπυρική 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και 6 μήνες στις "δράσεις πολιτικής πυροπροστασίας". 
Αυτές οι δράσεις αφορούν σε καθαρισμό περιαστικών δασών, συντήρηση δασικού δημοτικού οδικού δικτύου, καθαρισμό και έλεγχο χωματερών κ.α 
Για του λόγου του αληθές μια περιήγησή σας για το τι σημαίνει "δράσεις πολιτικής πυροπροστασίας" μπορείτε να την κάνετε στο διαδίκτυο. 
Διαβάζοντας λοιπόν το παραπάνω στην δημόσια διαβούλευση και κοιτώντας τις προτάσεις των φορέων του Π.Σ αυτοί που ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ καθόλου στο θέμα αυτό ήταν το "προεδρείο" της ομοσπονδίας των Συμβασιούχων που διοικείτε από πενταετείς το οποίο, αφού ανέλυσε όλο το νομοσχέδιο, σταμάτησε ένα άρθρο νωρίτερα από το επίμαχο, τυχαίο; 
Ενώ ούτε και η Ε.Α.Π.Σ δεν αντέδρασε στο θέμα αυτό. 

Η πρόταση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, η οποία επαναδιατυπώνεται με το υπ΄αριθμ. 54/15-2-2013 έγγραφό της, ζητά "την τακτοποίηση του θέματος των πενταετών πυροσβεστών με την μονιμοποίησή τους..."
Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 
Η Ένωση Π.Π.Υ Ελλάδος εντόπισε το θέμα αυτό και με το υπ΄αριθμ. 66/15-2-2013 αλλά δεν αντιπρότεινεΠιστεύω ότι θα το πράξει σύντομα. 
Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ

Δυστυχώς τα παιχνίδια στις πλάτες δεν σταμάτησαν ποτέ να παίζονται και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Αν και προς το παρόν δεν έχει μεγάλη σημασία, σχολιάζοντας στην δημόσια διαβούλευση στο θέμα αυτό έγραψα: 
"ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα." 
Η παραπάνω παράγραφος σαφώς αναφέρετε στους Π.Π.Υ. 
Θεωρώ λοιπόν ότι και βάση του Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ.8 ότι όσοι έχουν τα προσόντα της παραγράφου αυτής (40 ετών με Λύκειο) να απασχολούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως πυροσβεστικό προσωπικό ΟΛΟ τον χρόνο, στα πλαίσια των Π.Π.Υ μέχρι το τέλος της 5ετίας, όπου και θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό. Αν δεν κάνω λάθος τα άτομα αυτά είναι 2047. 
Οι υπόλοιποι 1953 να απασχολούνται όπως αναφέρετε στην παράγραφο (ιβ) του υπό διαβούλευση νόμου. 
Έτσι το Π.Σ θα καλύψει τις ελλείψεις στις βάρδιες όλο το χρόνο με προσωπικό, ενώ η πολιτική προστασία θα δουλέψει με τους υπόλοιπους, τους 6 μήνες μετά την αντιπυρική."

Η πρόταση μου αυτή αυτή έγινε αποκλειστικά με γνώμονα τον Ν. 3938/2011 άρθρο 15 και επειδή πολλοί από τους Π.Π.Υ που δεν έχουν τα κριτήρια της παρ.8, φοβούνται τι μέλλει γενέσθαι γι αυτούς με το τέλος της 5ετίας. 
Θεωρώ λοιπόν ότι γι αυτούς είναι μια λύση, ενώ μια  άλλη είναι τροποποίηση του Ν. 3938/2011 που να αναφέρει τόσες ανανεώσιμες 5ετίες όσες χρειάζονται για την συνταξιοδότηση τους στο Π.Σ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777