27 Μαρτίου 2013

Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το θέμα πρόσληψης Επιλαχόντων Πυροσβεστών 5ετους Υποχρέωσης.

Μετά από την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, που προκάλεσαν με την παρέμβασή τους οι Επιλαχόντες Πυροσβέστες πενταετούς Υποχρέωσης Ιωαννίνων σήμερα είχαμε απάντηση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και είναι πολύ σημαντική.

Καλούμε τους συναδέλφους από την ΠΟΕΥΠΣ, την ΕΑΠΣ και την ΕΠΠΥΕ να αποστείλουν επιστολές προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητώντας να αρχίσει η απορρόφηση των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που είναι και προς όφελος του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτείας αλλά και των ίδιων των Επιλαχόντων εν όψη και της αντιπυρικής περιόδου !

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777