27 Ιουνίου 2013

Φ.Ε.Κ Πρόσληψης 22 Επιλαχόντων Π.Π.Υ μετά από αντίστοιχες διαγραφές.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777