27 Ιουνίου 2013

Δ/γη Πρόσληψης 22 Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ !!!

Φιλαράκι ΔΥΝΑΤΟΣ & ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΣ !!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777