08 Ιουνίου 2013

Εν αναμονή διαταγών μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών !!!

Εν αναμονή των δ/γων μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για την πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Μια πρόσληψη που ΑΡΓΗΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ γιατί υπήρχε "Συμφωνία" για μείωση χρόνου εργασίας Συμβασιούχων Πυροσβεστών !!!

Οι ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ είναι έτοιμοι εδώ και καιρό........ φτάνει να τους καλέσετε !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777