31 Αυγούστου 2013

Απάντηση του Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στην ερώτηση για την κινητικότητα των Π.Π.Υ

Σ.Δ: Για όσους δεν θυμούνται η παράγραφος 7 του Ν. 3938/2011 αρθρο 15 γράφει: "7. Η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαραγράφου 11. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητεία ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό."
Προφανώς λοιπόν αυτό αφορά την ομογενοποίηση για την οποία και ρώτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την "ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ" όμως που αφορά την ερώτηση των βουλευτών για την ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, "ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ" το πετάει στον Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμισης γράφοντας στο τέλος του εγγράφου:
 "ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΣΥΝΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ" !!!
και ο κάθε ένας βγάζει τα συμπεράσματά του...

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777