30 Οκτωβρίου 2013

Κτηριακές εγκαταστάσεις Π.Κ. Λαγκαδά - 2ου Π.Σ Θεσ/νίκης, Μεταθέσεις, Π.Π.Υ, Μισθολογικές Μειώσεις κ.α συζήτησε η Α.Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με τον Αρχηγό.

Συγκεκριμένα ρωτήσαμε τον κ. Αρχηγό
1.- Αναδιάρθρωση του Π.Σ. σχετικά στη Περιφέρεια μας.
2.- Εάν επίκεινται νέες μισθολογικές μειώσεις για το έτος 2014 όπως προβλέπεται στο μνημόνιο – ενιαίο μισθολόγιο.
3.- Κτηριακές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα για τον 1ο Π.Σ.Θ., 2ο Π.Σ.Θ. Π.Κ. Λαγκαδά. Χορήγηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού στους υπαλλήλους.
4.- Έκδοση νέου τύπου δελτίων ταυτοτήτων, προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως διπλωματικά έγγραφα, ώστε να μην χρειάζεται να επιβαρύνονται οικονομικά με έκδοση διαβατηρίων οι Υπάλληλοι.
5.- Πιστοποίηση ανανέωσης πολιτικών διπλωμάτων οδηγών Π.Σ. από την υπηρεσία μας, χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά ο υπάλληλος με την ανανέωση του διπλώματος.
6.- Χορήγηση γονικών αδειών.
7.- Θέρμανση σε Π.Υ. και Π.Κ. της περιφέρειας μας.
8.- Χορήγηση δασικού επιδόματος.
9.- Ενέργειες του Α.Π.Σ. σχετικά με τους Π.Π.Υ. – Κανονισμός μεταθέσεων.

Οι αντίστοιχες απαντήσεις του κ.Αρχηγού στα ανωτέρω θέματα ήταν οι εξής:
1.- Σύντομα πρόκειται να εκδοθεί ο σχετικός Νόμος για την αναδιάρθρωση του Π.Σ., αλλά δεν θα περιλαμβάνει σε αυτή την φάση κανένα κλείσιμο Π.Υ. Π.Κ,. ΕΜΑΚ. Μας τόνισε πως ότι έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, σχετικά με κλείσιμο Π.Κ., δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όσο αφορά τους Πυρ/κούς δημοτικούς σταθμούς, δεν προβλέπεται κάτι σχετικό στην αναδιάρθρωση και το κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους Δήμους και όχι το Α.Π.Σ.
2.- Δεν μπορεί να γνωρίζει η Φυσική Ηγεσία σχετικά με επικείμενες μειώσεις και ούτε γνωρίζει ο ίδιος κάτι σχετικά. Όσο αφορά το ενιαίο μισθολόγιο μας είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
3.- Μας ανέφερε ότι έχει συσταθεί συμβούλιο, στο οποίο θα συζητείται ποια στρατηγική θα ακολουθείται σύμφωνα με τις κτηριακές ανάγκες. Θα συνδράμει ο ίδιος προσωπικά στο να βρεθεί άμεσα και σύντομα λύση για την μεταστέγαση του 1ου Π.ΣΘ, του Π.Κ. Λαγκαδά και λύση για τις κτηριακές υποδομές του 2ου ΠΣΘ. Όσο αφορά την χορήγηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, (φόρμες, ατομικές προσωπίδες κ.α.) οι σχετικοί διαγωνισμοί βρίσκονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί διαγωνισμοί να κωλυσιεργούν και αρκετές φορές να αναβάλλονται. Πρόταση δικιά του είναι να βρεθεί η λύση με την υπαγωγή των σχετικών διαγωνισμών στο Α.Π.Σ. Στην παρούσα φάση, θα μεριμνήσει να βρεθεί λύση μέσω σχετικών χορηγιών.
4.- Έχει δρομολογηθεί, αλλά καθυστερεί διότι υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση.
5.- Μας ανέφερε ότι το σχετικό αίτημα μας, αφορά το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Παρόλα αυτά θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση κινείται σε σωστή κατεύθυνση και θα συνδράμει και ο ίδιος του, προκειμένου να βρεθεί λύση, αφού στείλουμε σχετικό αίτημα στο αντίστοιχο Υπουργείο.
6.- Μας γνώρισε ότι εκκρεμεί το σχετικό θέμα, παρόλο που του τονίσαμε ότι υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων για 2 συναδέλφους και ότι είμαστε οι μόνοι ένστολοι στα Σώματα ασφαλείας που δεν μας χορηγείται.
7.- Μας τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σωστή χρήση λειτουργίας. Παρόλα αυτά αναγνωρίζει, όπως του τονίσαμε, ότι αρκετές Π.Υ. και Π.Κ. της περιφέρειας μας λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, χρήζουν την χορήγηση επιπλέον καυσίμου θέρμανσης και μας απάντησε ότι εάν παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο, να τον ενημερώσουμε αμέσως τηλεφωνικώς ώστε να συνδράμει να βρεθεί λύση.
8.- Θεωρεί ότι δύσκολα θα πάρουμε την σχετική έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών.
9.- Η εισήγηση του Α.Π.Σ., είναι να υπάρχει εξομοίωση όλων όσων έχουν τα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις . Όσο αφορά τον κανονισμό μεταθέσεων, τόνισε ότι είναι στις άμεσες ενέργειες του Α.Π.Σ. προκειμένου να δοθεί λύση για αρκετούς συναδέλφους που υπηρετούν μακριά από το τόπο συμφερόντων τους.
Πληροφορίες απο Α.Ε.Π

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777