26 Μαρτίου 2014

N. 4249/2014 ΦΕΚ 73 Αναδιοργάνωση Σωμάτων Ασφαλείας και Γ.Γ.Π.Π

Σ.Δ: Το άρθρο που αφορά τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είναι το 98 !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777