01 Απριλίου 2014

Μια από τις πρώτες τοποθετήσεις Συντονιστή Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τον υπ΄ αριθμ. 4249/2014 Νόμο, και σε συνέχεια των τακτικών κρίσεων Αξ/κων Πυρ/κου Σώματος έτους 2014, καθήκοντα Συντονιστή Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων ανέλαβε από 29-03-2014 ο Υποστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς του Θεοδώρου μετατεθείς από την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων, όπου υπηρετούσε ως Διοικητής αυτής.
Ο Υποστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς, κατάγεται από την Τεγέα Αρκαδίας, κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1987, είναι έγγαμος και πατέρας 2 τέκνων. Ως Αξ/κος έχει υπηρετήσει σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής (1ο Π.Σ.Αθηνών,2ο Π.Σ. Αθηνών, Αρχηγείο Πυρ/κου Σώματος, 1η Ε.Μ.Α.Κ.).
Επίσης έχει υπηρετήσει ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αρκαδίας, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων, Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης, Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας και Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων.
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, το σύνολο των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων αρμοδιότητάς μας θα καταβάλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, και θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όποτε απαιτηθεί.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ: ΑΙΧΜΗ NEWS

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777