01 Απριλίου 2014

Ο Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος.

Μετά τις κρίσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών πριν από λίγες ημέρες, ο Υποστράτηγος Πιερράκος Δημήτριος αναλαμβάνει χρέη Συντονιστή Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Βορείου Ελλάδος.
Ο Υποστράτηγος κ. Πιερράκος Δημήτριος κατάγεται από Γύθειο Λακωνίας.
Καλώς να ορίσει στην Βόρεια Ελλάδα και ο Θεός να του δίνει δύναμη στο έργο που έχει αναλάβει.

Να υπενθυμήσω εδώ ότι σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4249/2014 οι Επιθεωρητές ονομάζονται πλέον Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, "φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, είναι τρεις, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα και εδρεύουν στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. ορίζεται η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του π.δ. 311/2003 (Α΄ 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωματεύει ο Αρχηγός."
Επίσης "οι Συντονιστές Επιχειρήσεων συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και γνωματεύουν στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού(ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών."

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777