21 Μαΐου 2014

Προκαταρκτική έρευνα από Εισαγγελέα για τις προσλήψεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του Πυροσβεστικού Σώματος.Στη Ρόδο, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Αθηνών κ. Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου, επεκτάθηκε η προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, της πλαστογραφίας πιστοποιητικού και χρήσης αυτού, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και της απόπειρας απάτης, από πυροσβέστες, που μετείχαν σε διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε το 2011 και πέτυχαν σ΄αυτόν.

Τριμελής επιτροπή που συστάθηκε με κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων στην οποία προϊστάμενος τοποθετήθηκε επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρεί ταυτόχρονα να φωτίσει πτυχές της προκήρυξης που παρέμειναν «αθέατες» κατά τους δυο προηγούμενους ελέγχους.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη είχε μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών, μετά από καταγγελίες επιλαχόντων για περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών σπουδών, στρατολογικής κατάστασης, διπλωμάτων οδήγησης κ.α., που αύξαναν την τελική μοριοδότηση, και χρησιμοποιήθηκαν από κάποιους υποψήφιους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσληψή τους.
Ο επίμαχος διαγωνισμός αφορούσε στο “άνοιγμα” 3400 θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και 400 θέσεων για πολιτικό προσωπικό. Παρότι διενεργήθηκε με τη συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή εκπροσώπου του ΑΣΕΠ, περίπου 170 υποψήφιοι, όπως κατέδειξαν οι διαδοχικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν -τόσο ο εσωτερικός από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, όσο και από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης- εξασφάλισαν θέση στη λίστα των επιτυχόντων, με διάφορες παρατυπίες κυρίως με την υποβολή ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων, αναφορικά με την στρατιωτική τους ικανότητα. Αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση για την πρόσληψη των ανδρών υποψηφίων, οι οποίοι έπρεπε να έχουν “εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία ως ικανοί κατηγορίας Ι-1”
Στην πραγματικότητα, ορισμένοι εξ’ αυτών, που απολύθηκαν από τον στρατό με Ι2, Ι3, Ι4, ακόμη και Ι5 προχώρησαν σε αλλαγή στρατιωτικής ικανότητας μετά την πρόσληψή τους στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, κ. Κωνσταντίνο Παπαντώνη, η αλλαγή του πιστοποιητικού στρατιωτικής ικανότητας για τους περισσότερους από τους επιτυχόντες έγινε νόμιμα και όχι νομότυπα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: “Υπήρξαν συνάδελφοι που κατετάγησαν ως Ι-1, αλλά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, υπέστησαν κάποιο ατύχημα, με αποτέλεσμα να σπάσουν χέρι ή πόδι, χωρίς να υποστούν, όμως ανεπανόρθωτη βλάβη. Όμως με την απόλυσή τους το πιστοποιητικό στρατιωτικής ικανότητας μετατράπηκε σε Ι-2. Είχαν όμως την νόμιμη δυνατότητα να το μετατρέψουν σε Ι-1, έξι μήνες μετά την απόλυσή τους, από το στράτευμα.”
Ο κ. Παπαντώνης σημειώνει ακόμα ότι: “Η ομοσπονδία έχει ζητήσει επανειλημμένα να επεκταθεί ο έλεγχος σε όλους τους διαγωνισμούς, που προκήρυξε η υπηρεσία, αλλά και για μόνιμο προσωπικό”.

Σε κάθε περίπτωση η τριμελής επιτροπή, θα πραγματοποιήσει από μηδενική βάση, σαρωτικές διασταυρώσεις σε όλους τους τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, άδειες οδήγησης καθώς επίσης στα αποσπάσματα ποινικού μητρώου, που περιλαμβάνονται στους προσωπικούς φακέλους των επιτυχόντων.
Για αυτό άλλωστε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζήτησε με εντολή του, οι δυο Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να πλαισιωθούν από ένα υψηλόβαθμο και έμπειρο στέλεχος από το σώμα των αδιάφθορων.

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου στα πλαίσια της ποινικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη μελετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μηνυτήρια αναφορά του Β’ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην αναφορά αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Με την υπ’ αριθ. 34671 οικ. Φ. 300.2/28-07-2011 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης, σύμφωνα και με το άρθρο 15 του Ν.3938/2011 (άρθρο 15). Στο κεφάλαιο Α’, παρ. 3 της ως άνω Απόφασης ορίζεται με σαφήνεια ότι η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις….
Στον προαναφερόμενο διαγωνισμό υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ιδιώτες, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα προς κατάταξη δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δήλωναν ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στις παρ. 2,3 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’61), καθώς και ότι δεν εντοπίζεται στο πρόσωπό τους ουδέν κώλυμα από τα αναφερόμενα στο κείμενο του Νόμου και της προκήρυξης.
Στα πλαίσια του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων στον ανωτέρω διαγωνισμό, καθώς και έπειτα από τη διερεύνηση των Δελτίων Ποινικών Μητρώων και των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ αυτών, εντοπίστηκαν κωλύματα πρόσληψης κάποιων εξ αυτών σχετιζόμενα με: α) το ποινικό τους μητρώο, β) την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως Ικανοί Κατηγορίας II, γ) ύπαρξη καταγγελθείσας σύμβασης εργασίας, δ) μη γνήσιο τίτλο σπουδών. Η προκείμενη περίπτωση αφορά σε εκατόν οκτώ (108) υποψήφιους, για τους οποίους σε συνδυασμό με τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν καταθέσει για την βεβαίωση της αληθείας των δηλωθέντων, στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες που κρίνονται ερευνητέες».


Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777