28 Μαΐου 2014

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

Σ.Δ: Στο έγγραφο αυτό αναφέρετε ότι οι όλες οι ώρες που εγκρίθηκαν αφορούν 3.950 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ένας αριθμός όμως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού τα κενά στους 4.000 Π.Π.Υ είναι περίπου 90 !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777