16 Ιουλίου 2014

Δούλευε από το 1993 στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με πλαστό απολυτήριο.

Με την υπ’ αριθμ. 42115/1/10ι/4−7−2014 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη απολύθηκε  διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Ι.Μ. η οποία είχε προσληφθεί το 1993 για την κάλυψη οργανικής θέσης κατηγορίας ΔΕ, κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού.
Κατά τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού Μητρώου, που "διέταξε" με εγκύκλιό του από τις 16 Δεκεμβρίου 2013 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς όλα τα Υπουργεία, προέκυψε ότι η Ι.Μ. προσκόμισε  εν γνώσει της πλαστό τίτλο σπουδών, ήτοι Απολυτήριο Λυκείου, για να προσληφθεί στην θέση της δόκιμου γραφέα.

Όπως φαίνεται λοιπόν οι έλεγχοι που διενεργούν τα Υπουργεία στους υπαλλήλους τους, πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω και ποιος ξέρει τι ακόμα θα δούμε.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777