26 Ιουλίου 2014

ΕΠΠΥΕ: "Απαιτούμε ίση μεταχείριση."

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 222

Λάρισα 25 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Κικίλια Βασίλειο.
ΚΟΙΝ: 1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

ΘΕΜΑ: "Ίση μεταχείριση"

Στις 13 Νοέμβριου 2012 βγαίνει το ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3010 και στο άρθρο 2 αναφέρει πως τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στην πυροσβεστική ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 με αριθμό ΦΕΚ 1379 κυρώνεται ο πίνακας για την εισαγωγή των Υποψήφιων δόκιμων πυροσβεστών.
1) Ο νόμος αναφέρει ρητά πως δεν γίνονται προσλήψεις ιδιωτών στο σώμα!
2) Γιατί βγήκε ΦΕΚ με τον πίνακα μετά από νόμο που δεν επιτρέπει τις προσλήψεις;
3) Αφού τα οργανικά κενά είναι μόλις 100 και θα έπρεπε να καλυφθούν από τους επιλαχόντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, που θα χωρέσουν οι 500 δόκιμοι πυροσβέστες; Αφού Οργανικά κενά δεν θα υπάρχουν;
4) Την ώρα που προσλαμβάνεται τους 500 Πυροσβέστες και όπως βλέπουμε παραπάνω με δικός σας νόμο απαγορεύετε τις προσλήψεις για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015, για ποιο λόγο δεν έχετε προσλάβει ακόμη τους 60 περίπου Πενταετής Πυροσβέστες εξ ιδιωτών, που λόγο του ίδιου νόμου όπως αναφέρεται σε απαντήσεις από ερωτήσεις βουλευτών, τονίζεται ότι απαγορεύεται η πρόσληψη τους γιατί στην πυροσβεστική ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες.

Κύριε Υπουργέ απαντήστε μας ειλικρινά δεν είμαστε αναλώσιμοι… Είμαστε η ραχοκοκαλιά της αντιπυρικής περιόδου η όποια και κρίνει πολλές φορές και κυβερνήσεις!
Όλα αυτά τα χρόνια σ’ αυτόν τον βωμό έχουμε θρηνήσει 25 συναδέλφους για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας όσο και για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, τον μόνο που θέλουμε και απαιτούμε είναι ίση μεταχείριση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γιώργος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πυργιώτης Απόστολος

Σ.Δ: Η ανακοίνωση αυτή άργησε 8 μήνες, έπρεπε δηλαδή να έχει βγεί τον Δεκέμβριο του 2013 όταν προσελήφθησαν οι πρώτοι 225 !!! Τουλάχιστον όμως, έστω και αργοπορημένα βγήκε, έτσι θα έχουμε να λέμε ότι κάποιος αντέδρασε...

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777