11 Αυγούστου 2014

Εθνικός εμπειρογνώμονας στην Ε.Ε. με πλαστά πτυχία. Σε εξέλιξη οι έλεγχοι σε Πυροσβεστική και Μετατροπές Συμβάσεων.

Ενας υπάλληλος του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος, που υπηρετούσε επί δύο χρόνια σε θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απόσπαση, βρέθηκε να έχει τρεις κατασκευασμένες και μία πλαστή πράξη αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής. Και οι τέσσερις αφορούσαν αντίστοιχους τίτλους σπουδών από γνωστό πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλαστότητα των πράξεων διαπιστώθηκε σε έλεγχο τίτλων σπουδών που διενήργησε ο «Δημόκριτος». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μηχανολόγο στην ειδικότητα, που ήταν αποσπασμένος στην Ε.Ε. από τις 1.5.2012 ώς τις 30.4.2014...............

........Ο έλεγχος των πλαστών πιστοποιητικών, που εποπτεύεται από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, έχει οδηγήσει σε αποχωρήσεις 350 υπαλλήλων από τις αρχές του χρόνου. Ο έλεγχος αυτός συνοδεύεται από δράσεις σε επιμέρους υπηρεσίες, όπως η Δημοτική Αστυνομία (ολοκληρώθηκε), το Πυροσβεστικό Σώμα για 3.800 προσλήψεις το 2011 (σε εξέλιξη), ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας σε 10.000 υπαλλήλους, που προσελήφθησαν από το 2003 και μετά.........
.....Στελέχη της δημόσιας διοίκησης που μίλησαν στην «Κ», υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανεβάζουν τις παραιτήσεις αυτές σε πάνω από 5.000 και τις αποδίδουν στην προσπάθεια αρκετών από εκείνους που παραιτούνται να μην στιγματισθούν ή να αποφύγουν ποινικές, πειθαρχικές διώξεις ή και καταλογισμούς. Αυτές οι αποχωρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς των αποχωρούντων που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα. Οι διοικήσεις των φορέων δεν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των ελέγχων με τον ίδιο τρόπο παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί αντίστοιχες κατευθύνσεις...

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777