06 Αυγούστου 2014

Τροποποίηση της ΚΥΑ για τους Ελέγχους των Δικαιολογητικών στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Τροποποίηση Της ΚΥΑ Για Τους Ελέγχους by sspithess788

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777