06 Απριλίου 2015

Δ/γη: Συγκρότηση Επιτροπής για την Κάλυψη των Κενών Θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από Επιλαχόντες.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777