11 Μαΐου 2015

Aναμόρφωση και τροποποίηση του Π.Δ.170/96 (Μεταθέσεις). Αφορά και τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

"Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η αναμόρφωση και τροποποίηση του Κεφαλαίου Β’ του Κανονισμού Μεταθέσεων του Σώματος, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβεστικού προσωπικού και των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης"

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777