18 Μαΐου 2015

Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης της κατηγορίας των εποχικών για κάλυψη κενών θέσεων.

Σ.Δ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην κατηγορία των Ειδικών Δυνάμεων από τους 14 επιλαχόντες οι 4 ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΗΔΗ στο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ως ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, οπότε και δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο που αναφέρονται στην δ/γη με αποτέλεσμα στην αμέσως επόμενη κατηγορία των αγγλικών να γίνετε κλήρωση ΜΟΝΟ για μια θέση.
Δεν μιλάμε για κάποιους που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλη θέση στο δημόσιο αλλά για άτομα που εργάζονται πλέον στο Π.Σ ως ΜΟΝΙΜΟΙ υπάλληλοι.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777