20 Ιουνίου 2015

Ε.A.K.Π: Οι ελλείψεις σε προσωπικό εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777