18 Ιουνίου 2015

Συγκρότηση Επιτροπών υγειονομικών, ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών επιλαχόντων Π.Π.Υ (ιδιώτες)

«Συγκρότηση Επιτροπών υγειονομικών, ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών by sspithess788

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777