16 Οκτωβρίου 2015

«Διενέργεια Υγειονομικών εξετάσεων - Ψυχοτεχνικών & Αθλητικών Δοκιμασιών ιδιωτών υποψηφίων επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης»

Σ.Δ: Δηλαδή μέχρι εκεί έπρεπε να φτάσουμε για να επαναλειτουργήσει ξανά το σύστημα ;;;

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777