27 Νοεμβρίου 2015

Απάντηση στην ερώτηση για την κάλυψη των 232 κενών θέσεων και των υπολοίπων επιλαχόντων.

Σ.Δ: Όσων αφορά τους επιλαχόντες ΔΕΝ απαντά στο ερώτημα που ήταν "τι θα γίνει με τους υπόλοιπους επιλαχόντες" ή αποφεύγει να απαντήσει εντέχνως. 
Κάνει αναφορά μόνο (;) σε όσους έχουν υπαχθεί στον Ν.4249/2014 άρθρο 98 (παρ.6) δηλ "6. Εποχικοί πυροσβέστες της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011, εφόσον έχουν αποκτήσει και προσκομίσουν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απολυτήριο τίτλου Γυμνασίου και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και προντα της ως άνω παραγράφου, εντάσσονται στο τέλος του πίνακα." 
Γι αυτούς αναφέρει ότι θα καταθέσουν εκ νέου τα χαρτιά τους ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες. 
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΑΥΤΟΥΣ αλλά το σύνολο των Επιλαχόντων !!!
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777