01 Νοεμβρίου 2016

Ποιες άδειες δικαιούνται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης; Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Με τη γνωμοδότηση 239/2016 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απαντά στο ερώτημα που τέθηκε αναφορικά με το ζήτημα των αδειών που δικαιούνται οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, είναι δυνατή η χορήγηση, στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, της κανονικής άδειας (άρθρου 99 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει), της βραχείας άδειας (άρθρου 101), της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρου 102 A παρ.1 και 2), της άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρου 103Α) και της άδειας διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρου 104).
Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας κύησης - τοκετού (άρθρου 103) και Πρώτης Μακράς αναρρωτικής άδειας (άρθρου 127 π.δ. 210/1992, κατά παραπομπή του άρθρου 102 του ιδίου π.δ/τος), δεδομένου ότι εφαρμόζονται σχετικώς οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στο ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), ως ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρου 102Α παρ.3 και 4) και της εκπαιδευτικής άδειας (άρθρου 104 Α) (ομοφ.)
ΠΗΓΗ: law

Σ.Δ: Η γνωμοδότηση αυτή την οποία ζήτησε το Α.Π.Σ. και έγινε από Τμήμα του Ν.Σ.Κ. για να εφαρμοστεί πρέπει να έχει την υπογραφή του Υπουργού.
Είναι σημαντικό όμως να υπενθυμίσουμε τόσο προς το Υπουργείο όσο και προς το Α.Π.Σ. ότι εκκρεμεί εδώ και 4 χρόνια μια άλλη Γνωμοδότηση (260/2012) και μάλιστα από την Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ και την οποία πάλι είχε ζητήσει το Αρχηγείο.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777