03 Μαρτίου 2017

Π.Δ 11/2017: Ίδρυση νέων Π.Υ.,αναδιάρθρωση υφιστάμενων Π.Σ. και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων - Κατανομή Οργανικών Θέσεων ανά βαθμό στο Πυροσβεστικό Σώμα

Σ.Δ: Στο τέλος του Π.Δ. αναγράφεται η Οργανική Δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ανά βαθμό και ειδικότητα. 
Οι θέσεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης παραμένουν 4.000.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777