03 Μαρτίου 2017

Π.Δ. 13/2017: Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων. (π.δ. 170/1996)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) by sspithess788 on Scribd

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777