30 Μαρτίου 2020

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόληση... by sspithess788 on Scribd27 Μαρτίου 2020

Π.Δ. 38/2020 Τροποποίηση διατάξεων π.δ 36/2019 για την πρόσληψη Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Άρθρο 1 Τροποποιούμενες διατάξεις Αρ. Φύλλου 73 1. Το α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως: Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

03 Ιανουαρίου 2020

2020:Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα ΠΠΥ - Ο Γ.Γ.Π.Π. "απαντά" με έργα στους συνδικαλιστές.


ΟΛΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2.679 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (ή αλλιώς, πώς κάποιοι ανεκδιήγητοι «συνδικαλιστές» εδώ και μέρες με ψέμματα και ευφάνταστα σενάρια παίζουν με την αγωνία τους)!

Αγαπητά μας Στελέχη-Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης,

Με περισσή καρτερικότητα και ψυχραιμία παρακολούθησα τις τελευταιες ημέρες μια αήθη, απαράδεκτη, συκοφαντική, προκλητική και κυρίως αβάσιμη επίθεση στο πρόσωπό μου από μια χούφτα συνδικαλιστών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι αγνοώντας κάθε πραγματικό δεδομένο, δεν δίστασαν να παίξουν με την αγωνία των συναδέλφων τους σε σχέση με την δυνατότητα ένταξής τους στο 24ωρο λειτουργίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την ίδια στιγμή που από το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου τηλεφωνικά και προσωπικά είχα διαβεβαιώσει τον Πρόεδρο τους για τα πραγματικά γεγονότα και την μέριμνά μας για αυτό!

Η σχετική πίστωση που αφορά στο 24ωρο των ΠΠΥ, η οποία από τα μέσα Οκτωβρίου είχε συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να διατεθεί και για το 2020, από τα ίδια κονδύλια που διατέθηκε πέρυσι, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΧΘΕΣ 2/1 (την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους, με αριθμό απόφασης 200 1047 000001 και με αριθμό Πρωτ. 2/90!) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με υπογραφή του αρμόδιου Υφυπουργού κου Θ.Σκυλακάκη, σε απάντηση του από 23/12/2019 αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΠΣ (αριθ. Πρωτ. 84922Φ 514.2)

Μέσα σε 24 ώρες, και μετά την σχετική έγκριση του ΓΛΚ, ολοκληρώθηκε η Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης από το Τμήμα Προυπολογισμού του ΠΣ, η σχετική έκθεση-εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και Επιτελικού Σχεδιασμού (αριθ.πρωτ. ΓΔΟΕΣ/4/132) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμου και της Ιεραρχίας προς εμέ για την σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, η σύνταξη του σχετικού ενημερωτικού και σχεδίου Απόφασης προς τον Υπουργό (αριθ. Πρωτ. 288 οικ.Φ.105.6), η διαδικασία υπογραφής από τον κο Υπουργό, η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης στον Προυπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η ηλεκτρονική αίτηση πρός το Εθνικό Τυπογραφείο και η ανάληψη ΚΑΔ (αρ.176), η αποστολή προς την ΓΓ Νομικών θεμάτων για έλεγχο νομιμότητας και η μολις πριν λίγο σημερινή έκδοση του σχετικού ΦΕΚ 1Β/3-1-2020!

ΝΑΙ, ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ! Σε 24 ώρες γκρεμίστηκε όλη η σαθρή, φαιδρή και ανυπόστατη παραφιλολογία και ψευδολογία των κυρίων Συνδικαλιστών, και αποδείχθηκε ότι οι προσωπικές μου δεσμεύσεις και οι δεσμεύσεις της Πολιτικής ηγεσίας μας τηρούνται απαρέγκλιτα τόσο όσο προς το αποτέλεσμα, όσο και ως πρός τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους! Με την σημερινή υπ’ αριθμ. 319/οικ Φ.105.6/3-1-20 Διαταγή Αρχηγού ΠΣ (ΑΔΑ:691646ΜΤΛΒ-Κ0Ρ) , μέσα στην πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου (και όχι στα τέλη Φεβρουαρίου, όπως πέρυσι), από σήμερα όλοι οι ΠΠΥ εντάσσονται σε πλήρες 24ωρο ωράριο!

Εμείς έτσι τιμάμε τα στελέχη μας, τις δεσμέυσεις μας, και έτσι διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων και πράξεών μας! Και με τον ιδιο τρόπο στο νέο Σχέδιο Νόμου που είναι σε διαβούλευση, ικανοποιούμε συντριπτικά όλα τα χρόνια αιτήματά σας, με περισσή ευθύνη και σεβασμό στην προσπάθειά σας!

Καλή χρονιά σε όλους, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε πάντα υγιείς, εσείς και οι οικογένειές σας!

ΥΓ Αναμένω την άμεση ανάκληση και δημόσια συγνώμη των κυρίων «Συνδικαλιστών» της ΠΟΠΥΣΥΠ για τα όσα προσβλητικά, ανυπόστατα, συκοφαντικά, ειρωνικά και πέρα από κάθε έννοια συνδικαλιστικής λογικής ανέφεραν για το πρόσωπό μου στην από 31/12 δημόσια επιστολή τους. Η πραγματικότητα απέδειξε το πόσο ψέμματα έλεγαν και επιφυλλάσομαι σε κάθε περίπτωση για την άσκηση των συνταγματικών μου δικαιωμάτων πρός διαφύλαξη της προσωπικότητάς μου και την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στους υπευθύνους.

Γεν.Γρ. Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς

Πηγή: Facebook (επίσημη σελίδα)

22 Απριλίου 2019

ΦΕΚ: Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ΝΕΟΣ Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
Όπως αναφέρει η ΚΥΑ η πρόσληψη γίνεται για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου. 

Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καθορίζεται, κατ’έτος, με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα προσόντα είναι:

ΦΕΚ: Ίδρυση Μηχανοκίνητου τμήματος στην 1η Ε.Μ.Α.Κ.

1. Ιδρύεται Μηχανοκίνητο τμήμα µε έδρα την 1η Ε.Μ.Α.Κ. µε την ονοµασία «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων» (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), που ως αποστολή έχει την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου µέσω της άµεσης κινητοποίησης µε πυροσβεστικά οχήµατα, υλικά και µέσα για την ταχεία αντιµετώπιση συµβάντων αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος ανά την
Επικράτεια.
2. Το Μηχανοκίνητο Τμήμα τελεί σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιµότητας και δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η άµεση κινητοποίησή του και η προώθησή του στα σηµεία των συµβάντων για την παροχή συνδροµής στο πυροσβεστικό έργο της κατά τόπο αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Τροπολογία για την ένταξη στο πίνακα Επιλαχόντων για όσους Συμβασιούχους προσελήφθησαν στο Π.Σ. απο το 2009

Τροπολογία είναι έτοιμη προς κατάθεση και ψήφιση για την ένταξη στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ΜΟΝΟ για όσους προσελήφθησαν ως εποχικοί πυροσβέστες το 2009 όπως ξεκάθαρα αναφέρει η αιτιολογική έκθεση και μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πίνακας Επιλαχόντων Π.Π.Υ μετά και την πρόσληψη του συνόλου αυτών που βρίσκονται σε αυτόν θεωρείτε κενός ενώ η ανανέωσή του έχει ορισθεί μέχρι το τέλος του 2019 !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777