27 Μαρτίου 2020

Π.Δ. 38/2020 Τροποποίηση διατάξεων π.δ 36/2019 για την πρόσληψη Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Άρθρο 1 Τροποποιούμενες διατάξεις Αρ. Φύλλου 73 1. Το α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως: Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777