01 Μαρτίου 2010

Κόστος αποκατάστασης Συμβασιούχων Πυροσβεστών έναντι Πρόσληψης Νέων.

ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ !!!

ΜΕΓΑΡΑ 1 Μαρτίου 2010
Αρ. Πρωτ: 74

Αναφορικά με την προκήρυξη για την κάλυψη 630 θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον τούτη προσχωρήσει, αλλά και την πρόθεση σας για προκήρυξη άλλων χιλίων (1.000) θέσεων εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με όσα προφορικά μας διαμηνύσατε στη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Τασούλα στις 9-2-2010, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Όπως ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε, οι οικονομικές συγκυρίες της δεδομένης χρονικής στιγμής είναι δύσκολες. Τούτο σημαίνει ότι το οικονομικό κόστος πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζεται, προτού διενεργηθεί μια πράξη ή ληφθεί κάποιο μέτρο με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.
Πέραν λοιπών των νομικών επιχειρημάτων, τα οποία αναλυτικά σας εκθέσαμε με την από 02-02-2010 επιστολή μας (εξαίρεση μας από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3812/2009« Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεως στο Δημόσιο και άλλες διατάξεις», εξειδικευμένη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μετά από πολυετή προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρόμοιες προκηρύξεις κάλυψης θέσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ και στα ΚΕΠ, όπου και στις δύο περιπτώσεις είχε τεθεί ως απαραίτητο προσόν πρόσληψης η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις του ΟΑΕΔ και ΚΕΠ με αποτέλεσμα οι προκηρυσσόμενες θέσεις να καλυφθούν στο σύνολό τους από συμβασιούχους εργαζόμενους) με το παρόν έγγραφό μας σας επισημαίνουμε την οικονομική ωφέλεια που θα αποκομίσει η Πολιτεία σε περίπτωση που οι 1.630 θέσεις εργασίας απορροφηθούν από την τάξη των συμβασιούχων πυροσβεστών.
Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή απασχολούμαστε στην Π.Υ. οκτώ (8) μήνες το χρόνο (Απρίλιο-Νοέμβριο) και τους υπόλοιπους τέσσερις (4) μήνες επιδοτούμαστε από τον ΟΑΕΔ. Σε σύνολο δε πληθυσμού ανερχόμαστε στο ύψος των 5.100 περίπου συμβασιούχων πυροσβεστών.
Ένας άγαμος συμβασιούχος πυροσβέστης έλαβε το 2009 για οκτώ (8) μήνες απασχόλησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το λιγότερο το ποσό των 10.090 €, δηλαδή 8 μήνες Χ 1.147 € μηνιαίες αποδοχές = 9.176 € + 55 € Δώρο Πάσχα + 721 € Δώρο Χριστουγέννων + 138 € Επίδομα Αδείας =10.090 €.
Επιπροσθέτως, ο ίδιος συμβασιούχος πυροσβέστης έλαβε και θα λάβει από τον ΟΑΕΔ το ποσό των 2.012 €, δηλαδή 4 μήνες Χ 453 € μηνιαίο επίδομα + 200 € Δώρο Πάσχα = 2.012 €.
Συνολικά, συνεπώς, ο ανωτέρω συμβασιούχος πυροσβέστης κοστίζει ετησίως στον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό των 12.102 €, δηλαδή 10.090 € + 2.012 € = 12.102 €. (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ).
Αν, επομένως, η Πολιτεία καλύψει τις 1.630 θέσεις που πρόκειται να προκηρύξει από τη δύναμη των συμβασιούχων πυροσβεστών αμέσως θα εξοικονομήσει ένα χρηματικό ποσό ύψους 1.630 Χ 12.102 € = 19.726.260 € το λιγότερο. Ο δε αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών θα μειωθεί από 5.100 σε 3.500 περίπου. (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ).
Επιπροσθέτως, τα έξοδα εκπαίδευσης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα είναι σημαντικά πιο μειωμένα σε σύγκριση με τα έξοδα εκπαίδευσης των πολιτών εκείνων που δεν έχουν καμία προϋπηρεσία σε καθήκοντα πυρόσβεσης διάσωσης. Ένας νεοπροσληφθείς πυροσβέστης πρέπει υποχρεωτικά να διανύσει, προτού αναλάβει καθήκοντα, τέσσερις (4) μήνες εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών. Η τετράμηνη αυτή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, ρουχισμού, αμοιβής του εκπαιδευόμενου κλπ ανέρχεται στο ύψος των 600 € μηνιαίως για κάθε πυροσβέστη, δίχως και τούτο είναι το σημαντικότερο, να δύναται να αναλάβει άμεσα καθήκοντα σε πραγματικές συνθήκες συμβάντος λόγω της απειρίας του. Συνεπώς, η εκπαίδευση πρόκειται να στοιχίσει 600 € Χ 1.630 Χ 4 μήνες = 3.912.000 €.
Αντιθέτως,
εμείς έχουμε ήδη εκπαιδευτεί σε αληθινές συνθήκες πυρόσβεσης διάσωσης και παροχής βοήθειας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των συμβασιούχων πυροσβεστών διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην Π.Υ και εργάζεται στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, δεν θα εκπαιδευτούμε τέσσερις (4) μήνες αλλά μόνο ένα (1) μήνα (θα εκπαιδευτούμε δηλαδή μόνο σε αστικά συμβάντα), καθώς είμαστε πλέον έτοιμοι να αναλάβουμε αμέσως καθήκοντα. Συνεπώς, η εκπαίδευση μας πρόκειται να στοιχίσει 978.000 € (600 € Χ 1.630 Χ 1 μήνα = 978.000 €). Άρα με την πρόσληψη μας αναμένεται να εξοικονομηθούν επιπλέον 2.934.000 € (3.912.000 € - 978.000 € = 2.934.000 € ΚΕΡΔΟΣ) ΒΛ ΠΙΝΑΚΑ
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η Πολιτεία δεν καλύψει τις προκηρυσσόμενες θέσεις από εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες, αλλά επιλέξει να προσλάβει πολίτες εκτός Πυροσβεστικού Σώματος, τότε όχι μόνο θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσό τουλάχιστον ύψους 19.726.260 € (1.630 Χ 12.102 €), από τη στιγμή που εμείς θα συνεχίσουμε να απασχολούμαστε ως συμβασιούχοι, άρα ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών θα παραμείνει αναλλοίωτος (5.100), όχι μόνο θα κληθεί να καταβάλλει επιπλέον 2.934.000 € ως έξοδα εκπαίδευσης, αλλά στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι αποδοχές των 1.630 νεοπροσληφθέντων πυροσβεστών, ήτοι 21.092.200 € (1.630 € Χ 12.940 € ετήσιες αποδοχές= 21.092.200 €).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΠΥΔ

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ;;;

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777