25 Αυγούστου 2010

Εγγραφο της ΠΟΣΠΥΔ προς τον ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ για τα εκτός έδρας.

Μέγαρα 24 Αυγούστου 2010
Αρ.Πρωτ: 479

Κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε οι συμβασιούχοι πυροσβέστες κατ’ ελάχιστο της απασχόλησής τους τις νυχτερινές ώρες αποζημιώνονται με 32 ημέρες εκτός έδρας για ολόκληρη τη συμβατική περίοδο.
Παρότι αποστάλθηκε έγγραφο προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τον Γ.Γ. ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Γρηγ. Τασούλα για την έγκριση των εκτός έδρας από 1/4/2010 των συμβασιούχων πυροσβεστών, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1295/16.8.2010 έγκριση των εκτός έδρας από τις 16/8/2010.
Τα εκτός έδρας κ. Υπουργέ που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 16/8 θα τα πληρωθούν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες;
Επίσης σας γνωστοποιούμε κ. Υπουργέ ότι στο ΦΕΚ 1295/16.8.2010, άρθρο 1, αναγράφεται ότι όπως τροποποιήθηκε το Π.Δ. 124/2003 με σύμβαση εργασίας και μέχρι 31/10/2010. Καμιά τροποποίηση δεν έχει γίνει κ. Υπουργέ και οι συμβάσεις μας λήγουν 31/11/2010.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για συνάντηση μαζί σας καθώς και για την διευθέτηση των παραπάνω. Σας καλούμε να πάρετε θέση, όχι άλλες αλχημείες σε βάρος των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαντώνης Κων/νος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777