08 Δεκεμβρίου 2010

Να ποιοι άλλοι ΔΕΝ θέλουν το Σχέδιο Νόμου.

Αρ. Πρωτ.: 2382 // 07-11-2010

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κοιν: Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
………..Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Υπ.ΠΡΟ.ΠΟ.
………..Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Κύριε Υπουργέ,
Mε ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε το αναμενόμενο από καιρό, «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που θα ρύθμιζε ζητήματα των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποπνέει τον αέρα της απόλυτης προχειρότητας και άγνοιας βασικών θεσμικών θεμάτων του. Συγκεκριμένα:
...............................................................
4. Στο άρθρο (15) εισάγει το θεσμό του Επικουρικού Πυροσβέστη. Ειδικότερα ανά παράγραφο επισημαίνουμε στο συγκεκριμένο άρθρο.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
• Η κατηγορία των Επικουρικών Πυροσβεστών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες του Ν.3511/2006 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 8 που αφορά το προσωπικό του Π.Σ.
Ο θεσμός «οργανικών θέσεων επί θητεία» δεν υπάρχει πουθενά για υπαλλήλους στο δημόσιο.
• Δεν περιγράφεται Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Δεν περιγράφονται τα κριτήρια ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. Οι 5.500 θέσεις συμβασιούχων του Π.Σ. είχαν καθοριστεί με συγκεκριμένα (επιχειρησιακά-γεωγραφικά) κριτήρια, χωρίς θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων. Επίσης προβλέπει μείωση θέσεων μονίμων Πυροσβεστικών υπαλλήλων χωρίς να καθορίζει τρόπο και κριτήρια.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
• Οι Επ. Πυρ/τες προσλαμβάνονται με σχέση Δημοσίου Δικαίου όταν ο βασικός νόμος 3528/2007 προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες και κυρίως διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους , του φορέα πρόσληψης ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
• Στα αντικειμενικά κριτήρια,
θεσπίζει το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ως επίπεδο γραμματικών γνώσεων, όταν στο αντίστοιχο νομοθέτημα για τους συνοριακούς φύλακες (που υποτίθεται αντιγράφει) θέτει το ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα κριτήρια πρόσληψης πλην του τίτλου σπουδών είναι αντίστοιχα των συνοριοφυλάκων, χωρίς ξένη γλώσσα και αντίστοιχο ΙΕΚ (Δασοπροστασίας).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
• Τα παραπάνω ακυρώνονται από τη συγκεκριμένη παράγραφο καθώς οι εξαιρέσεις των 45 και 49 ετών συν Γυμνάσιο συν εξαίρεση από ανάστημα – αθλητικά- ψυχοτεχνικά καταργεί το διαγωνισμό και την εισαγωγή μη- συμβασιούχων.
Για την με οποιαδήποτε τρόπο πρόσληψη επαγγελματιών Πυροσβεστών, η διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται με υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές διαδικασίες καθώς και έλεγχο ποινικού μητρώου.
Επιπλέον γίνεται διάκριση στο χρόνο ισχύος των κυρωμένων πινάκων μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων.
• Τέλος προβλέπεται μεταφορά κενών θέσεων «εποχικών» Πυροσβεστών, όταν είναι γνωστό ότι οι «συμβασιούχοι» του Π.Σ. δεν έχουν μέχρι σήμερα οργανικές θέσεις.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η προβλεπόμενη 3μελής επιτροπή πρόσληψης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου προσδίδει κύρος στις διαδικασίες, με συνεδριάσεις. Γεγονός οξύμωρο όταν για την πρόσληψη επαγγελματιών Πυροσβεστών η αντίστοιχη Επιτροπή είναι μόνο από Ανώτατους Αξιωματικούς του Π.Σ. Επίσης, σύμφωνα με την διατύπωση, μπορεί η σύνθεση να απαρτίζεται από μέλη χωρίς καμία γνώση του τρόπου προσλήψεων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Αναφέρεται ανανέωση θητείας των Επικουρικών Πυροσβεστών, χωρίς να αναφέρεται για πόσο χρόνο ανανεώνεται η θητεία τους και αν υπάρχει εν συνεχεία δικαίωμα εκ νέου ανανέωσης της θητείας. (πόσες θητείες δηλ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
• Αναφέρεται ότι οι Επ/κοι Πυρ/τες απόφοιτοι Λυκείου, μπορούν να ζητήσουν την μονιμοποίησή τους ως Πυροσβέστες, χωρίς να προβλέπεται να υποβληθούν σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπεται για πρόσληψη μονίμων καθώς και να έχουν τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα. Αποτέλεσμα αντί ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού που ευαγγελίζεται ο θεσμός να έχουμε εσαεί τριχοτόμηση του.
• Επίσης για αυτούς δεν μπορεί να λαμβάνεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για προαγωγή, η θητεία ως Επικουρικού, όπως σχετικά προβλέπεται από το Σχέδιο Νόμου, όταν από την παρ.10 του ίδιου νομ/ματος δεν προβλέπεται προαγωγή τους.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Αναφέρονται τα κυρίως καθήκοντα των Επικουρικών Πυροσβεστών τα οποία δεν είναι τα ίδια με αυτά των Πυροσβεστών και επίσης προβλέπεται γι αυτούς ειδική στολή με Υ.Α. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους , χαρακτηρίζοντας τους «Ειδικούς Πυροσβέστες»
Επίσης το νομοθέτημα προβλέπει εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας των Πυροσβεστών για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Επικ/κων Πυρ/των, αναιρώντας κάθε σχετική διάταξη που αφορά άδειες, χρόνο εργασίας και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα από το Ν.3863/2010 και το Ν.3865/2010 .
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Αναγράφεται ο τρόπος αρχικής τοποθέτησης των Επικ/κων Πυρ/των, ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ «ελέω Αρχηγού», και εν συνέχεια μετάθεσή τους με τον ίδιο τρόπο.
• ΤΟ ΟΡΘΟΝ είναι να γίνει πρόβλεψη οργανικών θέσεων, σύστασή τους, στη συνέχεια κατανομή τους και ένταξη του επικουρικού πυροσβεστικού προσωπικού σε συγκεκριμένο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Αναφέρεται ότι οι Επκ/κοι Πυρ/τες δεν προάγονται βαθμολογικά, αλλά αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τους Πυροσβέστες. Το γεγονός αυτό αναιρεί την ισονομία στον τρόπο αξιολόγησης σε κατηγορίες του προσωπικού που έχουν επιλεγεί με διαφορετικά κριτήρια.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
• Αναφέρεται ότι στους Επικ/κους Πυρ/τες εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των Πυροσβεστών και ότι την ανώτατη ποινή της απόλυσης τους, την επιβάλει το αρμόδιο όργανο πρόσληψής τους.
• Από τις παραγ. 5 του ίδιου άρθρου αρμόδιο όργανο είναι η Τριμελής Επιτροπή. Σύμφωνα όμως με τα ισχύοντα (ΙΚΑ) εργοδότης είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οι εκπρόσωποί του.
• Για το Π.Σ. οι ποινές αποφασίζονται από τα Ανακριτικά Συμβούλια και επιβάλλονται με συγκεκριμένες διαδικασίες για τους Πυροσβέστες και τους Αξ/κους του Π.Σ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Αναφέρεται ότι οι Επικ/κοι Πυρ/τες απολύονται αν αποτύχουν στη βασική τους εκπαίδευση, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης κατά την βασική εκπαίδευση, ούτε αντιστοιχία εκπαίδευσης με αυτή των μονίμων Πυροσβεστών.
......................

ΠΗΓΗ: ΕΑΠΣ

Σ.Δ: Μια οι δικοί μας "είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ" και ΚΩ...ΧΑΡΤΟ", μία η ΠΟΕΥΠΣ "θα επιφέρει δεινά", τώρα έχουμε και την ΕΑΠΣ.
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΑΣ ρε γκαρντάσια ;;;
Για να δούμε 2-3 πραγματάκια που γράφονται παραπάνω ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΣ ΤΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΨΑΞΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ:

ΕΑΠΣ: "Ο θεσμός «οργανικών θέσεων επί θητεία» δεν υπάρχει πουθενά για υπαλλήλους στο δημόσιο."
Σ.Π: 1. Νόμος 2622/1998 αρθ. 2 παρ. 3 "Στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνιστώνται 1000 ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ θέσεις συνοριακών φυλάκων"
2. Νόμος 2734/1999 Αρθρο 9 παρ. 1 "Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται χίλιες (1.000) οργανικές ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ θέσεις Ειδικών Φρουρών."
ΟΧΙ ΕΝΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΛΛΑ 2 ΝΟΜΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ κυριοι συνάδελφοι !!!

ΕΑΠΣ: "θεσπίζει το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ως επίπεδο γραμματικών γνώσεων, όταν στο αντίστοιχο νομοθέτημα για τους συνοριακούς φύλακες (που υποτίθεται αντιγράφει) θέτει το ΛΥΚΕΙΟ"
Σ.Π: Πείτε μας τώρα ότι είχαν και εποχικούς συνοριοφύλακες και δεν το ξέραμε. Τα κριτήρια το 2003 ΕΣΕΙΣ τα θεσπίσατε κύριοι ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ.

ΕΑΠΣ: "Αναφέρεται ότι οι Επ/κοι Πυρ/τες απόφοιτοι Λυκείου, μπορούν να ζητήσουν την μονιμοποίησή τους ως Πυροσβέστες, χωρίς να προβλέπεται να υποβληθούν σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπεται για πρόσληψη μονίμων καθώς και να έχουν τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα."
Σ.Π: Σας χαλάει την σειρά στις παρελάσεις ε; ΒΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ; 5 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας συν όλα τα προηγούμενα και θέλετε και άλλα προσόντα;

ΕΑΠΣ: "Αναφέρονται τα κυρίως καθήκοντα των Επικουρικών Πυροσβεστών τα οποία δεν είναι τα ίδια με αυτά των Πυροσβεστών και επίσης προβλέπεται γι αυτούς ειδική στολή με Υ.Α. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους , χαρακτηρίζοντας τους «Ειδικούς Πυροσβέστες»"
Σ.Π: ΤΑ ΕΛΕΓΑ Ή ΔΕΝ ΤΑ ΕΛΕΓΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΩ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ;;; Ολα όσα γράψαμε σαν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το ΟΝΟΜΑ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ.(προσέχουμε τι γράφουμε) ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ !!!
Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ από όλα αυτό ειναι ότι οι συνάδελφοι της ΕΑΠΣ δεν θέλουν να καλυφθούν τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ του Π.Σ από ΕΜΑΣ αλλά να τα καλύψουν με τον δικό τους "μοναδικό τρόπο" (ξέρετε ποιόν). Επιπλέον θέλουν από ότι φαίνεται να μας έχουν "υπηρέτριες" και ΟΧΙ πυροσβέστες. Είχαμε γράψει στις προτάσεις μας ως Θεσσαλονίκη: "Τέλος, ο διαχωρισμός των πυροσβεστών σε επικουρικούς – βοηθητικούς θα δημιουργήσει κλίμα αρνητικό μεταξύ των δύο (επικουρικών και μονίμων)." Νάτα μας λοιπόν !!!

Να λοιπόν συνάδελφοι σε ποιούς θα έπρεπε να στέλνετε καταδικαστικά έγγραφα.
Εσείς προτιμήσατε, κατ' εντολή, να "χτυπήσετε" συναδέλφους συμβασιούχους πυροσβέστες ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ !!!
Τώρα να περιμένουμε να στείλετε και σε αυτούς (ΕΑΠΣ -ΠΟΕΥΠΣ) "καταδικαστικά" έγγραφα;

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777