25 Ιανουαρίου 2011

Διευκρινήσεις επί των προτάσεων προς τον Βουλευτή κ. Αρβανιτίδη.

Λαγκαδάς, 15 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ : 05


ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 04/14-1-2011 έγγραφό μας.

Κύριε Βουλευτά,

σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού μας, μας ζητήσατε διευκρινήσεις για κάθε μια επί των προτάσεων – βελτιώσεων που θεωρούμε ότι πρέπει αν ληφθούν υπόψη στην επιτροπή της βουλής για το άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προ. Πο και άλλες διατάξεις» οι εξής:

Στην παρ. 1 να αναγράφετε απαραίτητα ο αριθμός των οργανικών θέσεων που δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 3.000 ή 3.500. Ο λόγος για τον αριθμό αυτόν είναι διότι πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που θα μπορούν, βάση των προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν είναι λιγότεροι από 3.000 ή 3.500. Εξάλλου αυτός ο αριθμός δεν θα καλυφθεί άμεσα αλλά μέσω κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων σε βάθος 3ετίας (παρ. 4 σχεδίου νόμου).

Στην παρ. 4 για να μην υπάρξουν κολλήματα με εργατοτεχνίτες του δασαρχείου που τώρα δεν υπηρετούν ως εποχικοί πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα, θεωρούμε ότι πρέπει να αναγράφετε σαφέστατα ότι αφορά «Το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.20 του ν. 2538/1997 και είναι εν ενεργεία εποχικοί πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το (α)»

Στην παρ. 8 θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αναφέρετε όριο ηλικίας στην παράγραφο αυτή αλλά αυτομάτως οι «Πυροσβέστες 5ετους Υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι θα τελειώσουν ευδοκίμος την 5ετία μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του πυροσβέστη....» Ο λόγος είναι ότι θα μπορούν οι συνάδελφοι που είναι απόφοιτοι Λυκείου να αξιοποιηθούν ως ανακριτικό προσωπικό μετά το πέρας αυτής αλλά και στην πορείας της (5ετίας). Επίσης υπάρχουν περίπου 200 συμβασιούχοι πυροσβέστες πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων που οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο από το Π.Σ.
Όλοι οι προαναφερόμενοι είναι διαφορετικών ηλικιών και ο αποκλεισμός τους από την μονιμοποίηση δεν θα είναι προς όφελος του σώματος αφού, λόγω αρχικής πρόσληψης με την κατηγορία ΥΕ, δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις τους.

Στην παρ. 15 προτείνουμε να επανέλθει ως εξής: «Για τα οικονομικά των Πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2622/1998 (Α’ – 183), όπως ισχύει σήμερα. Όπου στις διατάξεις αναφέρονται «Συνοριακοί Φύλακες», «δόκιμος αστυφύλακας», «Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας», «Υπαστυνόμος Β’» και «αστυνομικό προσωπικό» νοούνται «Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης», «δόκιμος πυροσβέστης», «Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος», «Ανθυποπυραγός» και «πυροσβέστες», αντίστοιχα.»
Οι λόγοι που το καθιστούν απαραίτητο αυτό να γίνει είναι κυρίως βιοποριστικοί. Ο βασικός μισθός του εποχικού πυροσβέστη αυτή την στιγμή ανέρχεται στα 725 € χωρίς τα επιδόματα που δίδονται μέσω της ΣΣΕ και ο εποχικός πυροσβέστης υπηρετεί στον τόπο κατοικίας του.
Στο σχέδιο νόμου όμως και στην παρ. 10 αναφέρετε ότι «θα τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες…» το κόστος της μεταθέσεως όπως σαφώς καταλαβαίνετε είναι αρκετά μεγάλο και δεν καλύπτετε με τον μισθό των 725 €. Επίσης ένας ακόμα σοβαρός λόγος είναι και αυτός της παρ. 16 που αναφέρεται ότι πέραν των εισφορών στο ταμείο κύριας ασφάλισης μας που θα είναι το ΙΚΑ θα υπαγόμαστε και σε δύο ακόμα ταμεία του Π.Σ αυτά του επικουρικού και του πρόνοιας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό καταβάλλοντας και τις ανάλογες εισφορές (περίπου 115 €). Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον να ανταπεξέλθει κάποιος ή να αποδεχθεί την θέση σε επικείμενο διαγωνισμό όταν τα οικονομικά καθιστούν σχεδόν απαγορευτική έστω και την σκέψη αυτή.

Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα παραπάνω ώστε το σχέδιο νόμου αυτό να καταστήσει ουσιαστική την πρόθεση του Πρωθυπουργού για επίλυση τους εργασιακού των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσανθοπούλου Πελαγία

Σ.Δ: Επισημάναμε στο Βουλευτή επίσης ότι εφόσον το μισθολογικό παραμένει ως έχει, δηλαδή ίδιο με το εποχικού, τότε θα πρέπει:
1ον να μπει ως κριτήριο η εντοπιότητα, δηλαδή ο τόπος συμφερόντων του καθενός και
2ον Να μην υπαγόμαστε στα δυο ταμεία των μονίμων συναδέλφων δηλ. επικουρικό και πρόνοιας παρά μόνο εφόσον μονιμοποιηθούμε. Εξάλλου το ίδιο ακριβώς έγινε και με τους συνοριοφύλακες και τους ειδικούς φρουρούς οι οποίοι μπήκαν στα ταμεία της αστυνομίας μόνο με την μονιμοποίησή τους το 2003.
Ο Βουλευτής μας είπε ότι καλύπτουμε οργανικές θέσεις (παρ. 1) οπότε πρέπει και το Πυροσβεστικό Σώμα να καλύψει τα οργανικά του κενά. Ωστόσο θεώρησε την διευκρίνησή μας επί του θέματος ορθή και θα την προωθήσει.
Το σωματείο μας συνεχίζει τις επαφές του με τους βουλευτές αλλά και με άλλους φορείς ώστε να δοθούν λύσεις σε όλους τους τομείς.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777