17 Φεβρουαρίου 2011

Η Νέα Ηγεσία του Π.Σ. στον Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

1. Καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή ΠΥΡ/ΚΩΝ Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος, ανέλαβε ο Αντιστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Γ. Τουλίκας στην θέση του Κεσαπίδη Κων/νου.

2. Καθήκοντα Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης ΠΥΡ/ΚΩΝ Υπηρεσιών Κεντρ. Μακεδονίας, ανέλαβε ο Υποστράτηγος Π.Σ. Ανάργυρος Β. Γιαννακόπουλος στην θέση του Αντιστρατήγου Βασίλειου Τουλίκα.

3. Καθήκοντα Διοικητή της Διοίκησης ΠΥΡ/ΚΗΣ Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο Αρχιπύραρχος Δημήτριος Ι. Ζάχος στην θέση του Μαυρομάτη Πασχάλη.

4. Καθήκοντα Διοικητή 2ης Ε.Μ.Α.Κ. ανέλαβε ο Αρχιπύραρχος Αντώνιος Δ. Αβραμίδης στην θέση του Καφήρα Νικόλαου.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777