13 Μαρτίου 2011

Ερωτήσεις και Απαντήσεις από τους Νομικούς της ομοσπονδίας γιο τον νόμο.

1) Τα ποσοστά πρόσληψης 85% και 15% που αναγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 15 σε ποιες κατηγορίες υποψηφίων αναφέρονται;
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 στον πρώτο διαγωνισμό θα εισαχθούν συμβασιούχοι πυροσβέστες σε ποσοστό 85% και από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψήφιοι σε ποσοστό 15%.

2) Πόσοι συμβασιούχοι πυροσβέστες θα προσληφθούν;
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Σε συνδυασμό της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 15 και όσων δήλωσαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση ψήφισης του νομοσχεδίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Όθωνας στον πρώτο διαγωνισμό θα εισαχθούν 3.400 συμβασιούχοι πυροσβέστες (ποσοστό 85% επί των 4.000 θέσεων). Εν συνεχεία, δηλαδή μετά την πρόσληψη των 4.000, από τον αρχικό πίνακα επιτυχόντων θα απορροφούνται και άλλοι συμβασιούχοι πυροσβέστες, το ακριβές ποσοστό προσλαμβανομένων όμως θα καθορίζεται κάθε φορά με Προεδρικό Διάταγμα (παρ. 5 άρθρου 15)

3) Συμβασιούχος πυροσβέστης που είχε παράλληλα και την ιδιότητα του εθελοντή σε ποια κατηγορία εντάσσεται;
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος εντάσσεται στην κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 15, δηλαδή εκείνη των συμβασιούχων πυροσβεστών (έως 56 ετών) και μοριοδοτείται και για την εθελοντική του ιδιότητα (στοιχείο ι της παρ. 5 του άρθρου 15).

4) Όσοι συμβασιούχοι πυροσβέστες έχουν προσληφθεί το έτος 2009 εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου;
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 οι προσληφθέντες συμβασιούχοι πυροσβέστες το έτος 2009 μπορούν να προσληφθούν ως πενταετούς υποχρέωσης μόνο αν είχαν απασχοληθεί σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

5) Συμβασιούχος πυροσβέστης που κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής του στην προκήρυξη είναι 40 ετών, πότε μονιμοποιείται στο Πυροσβεστικό Σώμα;
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 ο συμβασιούχος πυροσβέστης, που είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και ο οποίος κατά τον χρόνο πρόσληψης του ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης είναι 40 ετών μπορεί μετά το πέρας της πενταετίας (δηλαδή το 2016), και όχι τώρα, να ζητήσει να ενταχθεί στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

6) Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετά το πέρας της πενταετίας να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος θα παραμείνουν στις ίδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και στα ίδια Πυροσβεστικά Κλιμάκια που θα υπηρετήσουν και ως πενταετούς υποχρέωσης;
Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό.

7) Συμβασιούχος πυροσβέστης ηλικίας 55 ή 56 ετών που κατατάσσεται στον πίνακα επιλαχόντων μπορεί μετά από δύο έτη να προσληφθεί ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ;
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 οι ανωτέρω συμβασιούχοι πυροσβέστες μπορούν κανονικά να προσληφθούν ως πενταετούς υποχρέωσης, δεδομένου ότι ισχύει το έτος ηλικίας που είχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στην προκήρυξη.

8) Διευκρινίστε μας με πόσα μόρια μοριοδοτείται η προϋπηρεσία μας στο Πυροσβεστικό Σώμα ως συμβασιούχοι πυροσβέστες κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010.
Σύμφωνα με το στοιχείο (η) της παρ. 5 του άρθρου 15 ο συμβασιούχος πυροσβέστης που απασχολήθηκε κατά τα έτη 2008 έως και 2010 (3 αντιπυρικές περιόδους) λαμβάνει είκοσι πέντε (25) μόρια. Σε περίπτωση που δεν έχει απασχοληθεί και κατά τα τρία αυτά έτη (από 2008 έως και 2010) θα λάβει έξι (6) μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους. Π.χ. συμβασιούχος πυροσβέστης που έχει εργαστεί μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο του 2008, θα λάβει 6 μόρια. Αν έχει εργαστεί σε δύο αντιπυρικές περιόδους (2008 και 2009) θα λάβει δώδεκα (12) μόρια.

Αναδημοσίευση από το συναδελφικό blog του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777