05 Αυγούστου 2011

Η δ/γη για την μισθοδοσία του Ιουλίου.

Σ.Δ 8:00 μ.μ: Στο μισθό ορισμένοι θα παρατηρήσετε μια μείωση.
Αυτό οφείλετε σε παρακράτηση που έχει γίνει λόγο μείωσης του αφορολογήτου.
Συγκεκριμένα το μέτρο αφορά τους υπαλλήλους άνω των 30 ετών που είναι άγαμοι και χωρίς τέκνα.
Παράδειγμα: ένας συνάδελφος που βρίσκετε στην μισθολογική κλίμακα 17 και συντρέχουν όλα τα παραπάνω τότε η μείωση στον μισθό του ανέρχεται περίπου στα 7 € κ.ο.κ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777