29 Ιουνίου 2012

Ε.Α.Κ.Π: Επαναπρόσληψη των εποχικών συμβασιούχων συναδέλφων μας»

ΑΘΗΝΑ 28 Ιουνίου 2012

Προς: Κο Αρχηγό Π.Σ. Μπονάτσο Παναγιώτη
Κοιν/ση: Κο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη Δένδια Νικόλαο
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις - Εργαζόμενους Π.Σ.

ΘΕΜΑ : «Επαναπρόσληψη των εποχικών συμβασιούχων συναδέλφων μας»

Κύριε Αρχηγέ,
Με την υπ’ αριθ. 34014 οικ. Φ. 300.16/15-62012 απόφαση σας, καλέσατε τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών να προβούν στις διαδικασίες επαναπρόσληψης των εποχικών συμβασιούχων πυροσβεστών, που μεταξύ άλλων δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 33 και 34 του νόμου 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
Επίσης με την υπ’ αριθ. 24832 οικ. 300.16/19-6-2012 διευκρινιστική, καλείτε να εφαρμοστούν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 33 του νόμου 4029/2011.
Η εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων είχε ως αποτέλεσμα, οι εποχικοί συμβασιούχοι πυροσβέστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του νόμου 4029/2011 (εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως ικανοί Κατηγορίας Ι1), να μην έχουν τη δυνατότητα επαναπρόσληψης στο Π.Σ.
Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των εποχικών συμβασιούχων πυροσβεστών, ορίζονται αποκλειστικά και μόνο με το προεδρικό διάταγμα 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγματος.
Επομένως δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4029/2011 και ιδιαίτερα της παραγράφου 4, δηλαδή «η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως ικανοί κατηγορίας Ι1» των ανωτέρω υπαλλήλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη τους.
Σημειωτέον δε ότι η απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 για την κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης χιλίων εννιακοσίων έξι (1.906) πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/34/12334/15-6-2012) ορίζει ρητά πως η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, του άρθρου 6 του ν. 3103/2003, του π.δ. 124/2003, καθώς και του π.δ 121/2007, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στις διατάξεις του ν. 4029/2011.
Κύριε Αρχηγέ, σας καλούμε να απαλείψετε από τη διαταγή επαναπρόσληψης εποχικών συμβασιούχων πυροσβεστών, την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4029/2011, ώστε να επαναπροσληφθεί άμεσα το σύνολο των 1.906 συμβασιούχων συναδέλφων μας, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα, ενέργεια που από την πλευρά της πολιτείας δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των συμβασιούχων συναδέλφων, μέχρι την οριστική τους δικαίωση που θα επέλθει με την μονιμοποίησή τους με καθεστώς πλήρους και σταθερής σχέσης εργασίας.

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος

ΠΗΓΗ:ΕΑΚΠ

Σ.Δ: Ενα ΜΠΡΑΒΟ και ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους μόνιμους συναδέλφους εκ μέρους των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, για την ανταπόκριση και την κίνηση αυτή της ΕΑΚΠ που πάντα βρίσκετε στο πλευρό μας !

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777