06 Φεβρουαρίου 2013

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»


Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». Με το νομοσχέδιο αυτό προτείνεται η αναδιοργάνωση κρίσιμων Υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ιδίως του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο, μετά την υπαγωγή του στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αναβαθμίζεται και μετεξελίσσεται σε σύγχρονο επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Αποκλειστικός σκοπός της προωθούμενης αναδιοργάνωσης είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων του Υπουργείου μας, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη και, τελικά, η καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Σας καλώ να συμμετέχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2013. Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Νίκος Δένδιας
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Σ.Δ: Μπορείτε να δείτε και να σχολιάσετε τα άρθρα που είναι υπό διαβούλευση ΕΔΩ 
Για να σας προλάβω, δεν γίνετε καμία τροποποίηση ή αναφορά στον άρθρο 15 του Ν. 3938/2011.
Διαβάζοντας επί τροχάδην τα άρθρα το μάτι μου έπεσε στο άρθρο 20 παρ. 13 που αναφέρετε την δημιουργία Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων: "Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια,...."

Με την ευχή να πάει καλά η διαβούλευση και με τις προτάσεις που θα κατατεθούν να είναι προς το καλό και το συμφέρον του Πυροσβεστικού Σώματος που τόσο ΟΛΟΙ αγαπάμε !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777