25 Οκτωβρίου 2013

Εξοπλίζεται με 61 νέα πυροσβεστικά οχήματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε διαγωνισμό για την προμήθεια 61 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, ελαφρού τύπου και εκτός δρόμου, προχωρά το ΥΠΕΚΑ, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης.
Οι 61 αυτές υδροφόρες, συνολικού προϋπολογισμού 8.462.310 ευρώ θα δοθούν για τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος σε τρεις περιφέρειες της χώρας.  
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην προμήθεια 
* τριάντα υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 500 lt νερού, 
* οκτώ υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 1.000 lt νερού, 
* δεκατριών υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 2.500 lt νερού, 
* έξι υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4.000 lt νερού, 
* τριών υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 5.000 lt νερού και 
* ενός υδροφόρου πυροσβεστικού οχήμάτος 10.000 lt νερού.
«Η Πολιτεία αξιοποιεί τους κοινοτικούς πόρους για τη δημιουργία υποδομών και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Αυτός είναι βασικός μας στόχος στο ΥΠΕΚΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο έργο για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, συμβάλει στη μάχη που όλοι μαζί δίνουμε για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος. Ήδη φέτος, η συντονισμένη προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών οδήγησε σε απτά αποτελέσματα, καθώς οι πυρκαγιές μειώθηκαν στο μισό σε σχέση με πέρυσι. Η προστασία των δασών είναι βασική μας προτεραιότητα. Αυτή επιδιώκουμε με κάθε τρόπο, όπως με τα μέτρα αντιμετώπισης της λαθροϋλοτομίας, που ήδη έχουμε λάβει, όσο και με το νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα που βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του» δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Συγκεκριμένα, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου θα διεξαχθεί στην επόμενη φάση διαγωνισμός, με τη χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, για τις εξής προμήθειες πυροσβεστικών οχημάτων ανά περιφέρεια.
Το συγκεκριμένο αυτό έργο αποτελεί μέρος του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου» του ΕΠΠΕΡΑΑ και ειδικότερα της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας περιοχών Natura», η οποία αφορά συνολικά εννέα υποέργα προμήθειας 169 πυροσβεστικών οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 24.945.619,84 ευρώ.

ΠΗΓΗ:  ΚΟΖΑΝ.GR

Σ.Δ: Εδώ στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Κεντρική Μακεδονία υποθέτω είμαστε "κομπλέ" ε;;;

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777